Tag: ƏSƏD CAHANGİR

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI – ƏSƏD CAHANGİR

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI PandemiyaÜçüncü Dünya Savaşıdır.Öncəki savaşlargünbatanda başlamışdı,bu gündoğanda.Öncəkilər texnoloji idi,bu, bioloji.Öncəkilərmeydanlarda gedirdi,bu, xəstəxanalarda.Öncəkilər qanlı idi,bu, qansız.Öncəkilərin əsgərləri vardı,bunun xəstələri.Öncəkilərintopu-topxanası varıydı,bunun gopu-gopxanası.Öncəkilərin gülləsi vardı,bunun virusu.Öncəkilərinikinci cəbhəsi vardı,bunun ikinci dalğası.Öncəkilərəinanmayan yoxuydu,buna inanan.Öncəkiləri törədirdilər ki,hegemon olsunlar,bunu törədənlər hegemondu.Öncəkilərdətorpaqlar tutulurdu,bunda adamlar.Öncəkilərdəsərhədlər açılırdı,bunda bağlanır.Öncəkilərdəcavanlar qırılırdı,bunda qocalar.Öncəkilərdəbizimkilər vardı,bunda yoluxmayanlar.Öncəkilərdədüşmənlər vardı,bunda yoluxanlar.Öncəkilərdəözgələr öldürürdü,bunda özününkülər.Öncəkilərdəhəkimlər arxada gedirdi,bunda qabaqda.Öncəkilərdəkiminsə sığortası vardı,bunda heç kimin.Öncəkilərdə…

continue reading
Şərh edilməmiş

NARINGÜL NADİR – PROFESSOR

NARINGÜL NADİR – YAZIÇI. PROFESSOR (Hekayə) Professor 50-55 yaşlarında, ağbənizli, mavi gözlü, arıq bədənli, balacaboy qadındır. Son dəblə olmasa da, zövqlə geyinməyi xoşlayır. Ayağında həmişə hündürdaban ayaqqabı olur. Üz-gözündən ətrafda hər kəsə meydan oxuyan hökmranlıq iddiası boylanır. Professor öz çəkisini, yerini, dəyərini bilən adamdır. Ətrafdakı adamlarla mümkün qədər məsafə saxlayır. Yaxından tanıyanlar deyirlər ki, çox qürurlu…

continue reading
Şərh edilməmiş

“YAZARLAR” JURNALININ İYUL 2021 SAYI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

“YAZARLAR” JURNALININ İYUL 2021 SAYI BU  SAYIMIZDA Baş  redaktordan………………………………………………..3 Aydın Xan (Əbilov). Çingiz Abdullayev………………………4 Akif  Abbasov. Anonim ………………………………………..10 Nizami Cəfərov. Əsəd Cahangir – 55……………………….14 Nuranə Rafailqızı. Şeirlər…….. …………………………….34 Aysu Türkel. Qısa və mənalı ömür….. …………………….42 Zaur Ustac. Əli bəy Azəri – Hərbi Zəngilan………………….47 YAZARLAR” JURNALININ İYUL SAYI YAZARLAR JURNALININ İYUL NÖMRƏSİ “YAZARLAR” JURNALININ DİGƏR SAYLARI…

continue reading
Şərh edilməmiş

ZAUR USTAC – SÖZ MÜLKÜMÜZÜN CƏNUB QÜTBÜ

SÖZ MÜLKÜMÜZÜN CƏNUB QÜTBÜ Əsəd Cahangirin 55 illiynə Bu məsələni Əsəd müəllimin özünə də, onun olmadığı məclislərdə də dəfələrlə demişəm. O mənim kitabdan, yəni yazılı mənbədən deyil, ekran-efirdən tanıdığım, söhbətindən nələrisə öyrəndiyim, zövq aldığım dörd şəxsdən biridir. Mənim maraq dairəmdə olan söz dünyasının dörd qütbü, cəhəti və ya dayağı varsa, onun biri Əsəd Cahangirin düşüncəsinin…

continue reading
Şərh edilməmiş

ASLAN QULİYEV – RUSİYADAN GƏLƏN QARDAŞ

Rusiyadan gələn qardaş hekayə Yatmış oğlunu silkələyir, oyatmağa çalışırdı. Səsə oyanan böyük qardaş həyacanlanmış halda anasını səslədi. “Neyneyirsən, ay ana? Bu yatanda da tapançasını başının altına qoyur. Kim olduğunu bilməz, güllələr səni! Haçan özü oyanar, onda sözünü deyərsən. Nə vacibdi bunu belə tezdən oyatmaq?” Ana isə   hirslənmişdi,   oğlanlarını məzəmmətləyirdi. “Səhər açılır, heç nə yoxdu, uşağı…

continue reading
Şərh edilməmiş

ƏSƏD CAHANGİR HAQQINDA

Nizami Cəfərov “Oyanmış ruhun özünüdərki”. Əsəd Cahangirin 55 illiyinə… Səsdləndirdi: İradə Aytel “Səsli kitab” layihəsi əsasən görmə əngəllilər və oxumağa zamanı olmayanlar üçün nəzərdə tutulub. Azərbaycan ədəbiyyatı ilə yanaşı, xarici ədəbiyyat da səsləndirməyi nəzərdə tuturam. Bəyənsəniz, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hörmətlərimlə… İRADƏ AYTELİN DİGƏR YAZILARI ƏSƏD CAHANGİRİN DİGƏR YAZILARI YAZARLAR.AZ=============================================== <<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93 …

continue reading
Şərh edilməmiş

Oyanmış ruhun özünüdərki – Əsəd Cahangirin 55 illiyinə – Nizami CƏFƏROV

Müstəqillik dövrü ədəbiyyatımızın görkəmli simalarlından biri, bu günlərdə 55 yaşını qeyd edən Əsəd Cahangiri otuz-otuz beş il əvvəl universitetin filologiya fakültəsindən tanıyıram. Onda mən özüm də hələ gənc idim, universitetdə müəllimlik elədiyim bir neçə il idi. Elmi konfranslar, klassiklərin yubileyləri, şair-yazıçılarla görüşlərdə fəal iştirak edən Əsəd istər təhsildə, istərsə də ictimai işlərdə tələbələr arasında xüsusi…

continue reading
Şərh edilməmiş

ŞAİRLƏR ƏSƏD CAHANGİRİ ŞEİR YAĞMURUNA TUTDULAR

ƏSƏD CAHANGİR ƏSƏD CAHANGİRƏİlahi, bərk saхla bu nərdivanı,Düşüb adamlıqdan yıхılır adam.Qüvvətə yüksələ bilməyən kimi,Bölünüb məхrəcdə çıхılır adam.* * *Hər gün yol gеdirik ölümə tərəf,Ölüm də bələdçi, zülümə tərəf,Üzə bilməyəndə çölünə tərəf,Batıb içindəcə boğulur adam.* * *Göz önündə olub, göz görməyəndə,Min еyib tapılır hər cür “bəyəndə”.Özgələr qəlbində yеr vеrməyəndə,Köçüb öz içinə yığılır adam.* * *Fələklər ahımdan…

continue reading
Şərh edilməmiş