Ehtiram İlhamın ad günüdür! -Təbrik!

No Comments
AD GÜNÜNÜZ MÜBARƏK!!!

Bu gün – 23 yanvar – gözəl insan, səmimi dost, sevimli şair Ehtiram İlhamın doğum günüdür. Ad gününüz mübarək, Ehtiram müəllim!!! Uca Yaradandan Sizə uzun ömür, can sağlığı və bütün işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirik!!! Uğurlarınız bol olsun!!!

QISA ARAYIŞ

Tanınmış şair Ehtiram İlham 23 Yanvar 1969 – cu ildə vətənimizin dilbər guşələrindən biri olan, sazlı-sözü Oğuz yurdu Tovuzda dünyaya göz açıb. Bakı Dövlət Universitetinin filologiya üzrə məzunudur. Uzun müddət sevimli kanalımız AzTv-də müxtəlif redaksiyalarda çalışıb. Ailəlidir. Hal-hazırda Sumqayıtda yaşayır. Özündən əvvəlki, özündən sonrakı, öz nəslinin ədəbiyyat sahəsində olan nümayəndələrindən özünəməxsus yaradıcılıq üslubu və dəsti-xətti ilə seçilir.

YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Categories: ZAUR USTAC

Kənan Hacı- Xəzər deltasında göyqurşağı

No Comments

ZAUR USTAC – XƏZƏR DELTASINDA GÖYQURŞAĞI

XƏZƏR DELTASINDA GÖYQURŞAĞI

                 (Zaur Ustacın yeni kitabı haqqında)

Dilin gözəlliyi onun ilkinliyində, təravətində, kökündədir. Bu gün yazılan ədəbi mətnlərdə (istər poeziya, istər nəsr nümunələrində) sanki yad cisimlər dolaşır, dilin substansionallığı qondarma, hibrid sözlərə qurban verilir. İnsan əşyaları sözlər vasitəsilə tanıyır, özünü sözün batinindəki mənalarla formalaşdırır.

Söz həm də arxetiplərin övladıdır. Bədii mətnlər arxetiplərdən sızan elementlərlə yaranır. Mən Zaur Ustacın formaca ənənəyə bağlı, məzmunca yeni şeirlərini oxuyanda şairin bu fikir akrobatlığı məni yaxşı mənada təəccübləndirdi. Şeir qeybdən bizə ötürülən xəbərlərdir, bu informasiyaları poetik düşüncələrlə süsləmək istedadın göstəricisidir. Zaur bəyin şeirlərində ustadlardan bizə əmanət qalan dastan estetikası səma pıçıltılarını öz içindən keçirərək yeni biçimdə XXI əsr oxucusuna təqdim edir.

Zaurun bu kitabı sanki sakit axan çayın coşub-çağlayan dənizə – Xəzər deltasına qovuşduğu yerdir. Hissin, duyğunun müxtəlif çalarları, rəngləri bu şeirlərdə göyqurşağı kimi birləşir. Şeirlərdən alınan təəssüratları ümumən bu cür ifadə etmək olar: Xəzər deltasında göyqurşağı.

Çiçək açsa, haçan həyat ağacın,
Yaz çağındır, o çağını yaza yaz!
Qan qaynasa, qışın oğlan çağında,
Qışa deyil, o çağını yaza yaz…

Araz dağdır, haldan hala hal eylər,
Sakit axar, eldən elə yol eylər,
Dost-aşina, taydan taya əl eylər,
Ayaq açsa, o çağını yaza yaz!
  

Bu misralar “Şahi-cahan” şeirindəndir. Şair “kamera”sını (poetik görüm bucağı) Araza tuşlayıb, bu kamerada Araz çayının coğrafi təyinatından əlavə milli identifikasiyasına da işarələr sezmək mümkündür.

Milli Qəhrəman İlqar Mirzəyevin xatirəsinə həsr olunmuş şeirdə bu iki misra məni tutdu:

Özün getdin yuxuya,
Milyonları oyatdın…

Olduqca tutumlu ifadədir, yaddaşa həkk olunur. Həqiqətən, İlqar Mirzəyev, Mübariz İbrahimov, Polad Həşimov kimi oğullar Zaur bəyin təbirincə desək, “yuxuya” getsə də xalqın milli şüurunun oyaq qalması üçün canlarından keçdilər.

Başlanan yol qapından,
Şuşayadək uzandı…
Vətən oğlun itirdi,
Torpağını qazandı…

Can-torpaq qiyaslanması şeirdə orijinallığı ilə seçilir, yadda qalır. Şəhadət məqamına yetişən əsgər Vətənə, Vətənin şəklinə çevrilir, Vətənləşir. İnsan yoxdursa, Vətən də yoxdur, Vətən yoxdursa, insan da mövcud deyil. İnsanı ayaqda saxlayan üstündə durduğu torpaqdır. Ana torpaq ifadəsi əbəs yaranmayıb. Hamımız onun bağrından qopmuşuq, sonda yenə də onun qucağına düşəcəyik. Bu qəbil şeirlər Vətən sevgisinin əlifbasıdır. Vətən sevgisi imanla müqayisə olunur. İmansız adam üçün Vətən anlayışı yoxdur. Bu anlayışların konkretləşməsində poeziya çox böyük rol oynayır. Səməd Vurğunun “Azərbaycan” şeirini xatırlayın. Uşaqların ürəyinə Vətən sevgisini bu şeirlə toxum kimi əkmişik. Abbas Səhhətin “Vətən” şeirini yada salaq. “Vətəni sevməyən insan olmaz, olsa ol şəxsdə vicdan olmaz”. Ana südü kimi qanımıza hopan bu şeirlər zaman-zaman içimizdəki yurd sevgisini körükləyib.

Zaur Ustacın şeirlərini  fərqləndirən həm də bu komponentlərdir.  Həmin komponentlər dilin folklor qatından mayalanaraq həmin şeirlərin sanbalını, çəkisini birə beş artırır. Ədəbi genetika burada öz sözünü deyir. Zaur bəy estafeti öz sələflərindən alıb gənc nəsilə ötürür. Bu mənada şairlər, qələm adamları keçmişlə gələcək arasında möhkəm körpülər quran körpüsalanlardır.

 “Xəzər deltasında göyqurşağı” adı altında toplanmış bu şeirləri bircə-bircə təhlil etmək fikrim yoxdur. Bu şeirlərdə 44 günlük Vətən savaşının da izləri var, didaktikanın ötəsində olan misralar da var, şəraitin diktə etdiyi (gərəkli və lazımlı!) pafos da var. Rənglər spektrində qovuşan hislər, duyğular oxucunun qan yaddaşına xitab edir.

Qələm dostuma yaradıcılığında uğurlar arzulayıram! Özü demiş, “bu yol ərənlər yoludur”. Yolun uğurlu olsun, Zaur Ustac!

11.01.2022. Bakı.
Müəllif: Kənan HACI,
Şair, yazıçı, tərcüməçi.

KƏNAN HACININ YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Categories: ZAUR USTAC

Şəlalə Camal- Sevgilim

No Comments

Şəlalə CAMAL – şair, yazar.

SƏN AXI HARDAN ÇIXDIN
Yenə də qarşılaşdıq, bu hiss mənə tanışdı,
Unudulmuş keçmişim dilə gəldi, danışdı.
Xatirələr canlandı, sanki gözüm acışdı,
Gözümdən bir damcı yaş düşdü yanağıma,
San axı hardan çıxdın bir daha qabağıma?
* * *
Kədər dolu qəlbimi unutmuşdun nə yaxşı?
Çox çalışıb mən səni unutmuşdum, nə yaxşı,
Neçə il keçdi üstdən xatırlamırdım daha,
Nə üçün sən od vurdun xatirə qalağıma?
Sən axı hardan çıxdın, bir daha qabağıma?

SEVGİLİM
Həsrət tilsimini qıraq, sevgilim,
Gəl bir-birimizin olaq, sevgilim.
Yolları al-əlvan boyayaq yenə,
Vüsal şərbətindən dadaq, sevgilim.
* * *
Gəl çiyin-çiyinə hər gün dərdləşək,
Gəl biz ömrümüzü birgə bölüşək.
Gəl yenə danışaq ötən günlərdən,
Gəl yenə sevgilim, yenə görüşək.
* * *
Ayrılıq alovun söndürək indi,
Bil ki, bütün sevgim ancaq sənindi.
Gəl xoşbəxt yaşayaq bu gündən belə,
Bil ki, varım-yoxum sənə aiddi.
* * *
Gəl artıq, geriyə dönək, sevgilim,
Gəl hər dərdimizi bölək, sevgilim.
Əcəl vaxtı çatıbsa artıq bu gün,
Gəl biz eyni anda ölək, sevgilim.
* * *
Mən səni sevirəm, dünyalar qədər,
Əziyyət çəkirəm, çəkdiyim hədər.
Taleyim qəm dolu, qismətim kədər,
Daha buralardan gedək, sevgilim.
* * *
Ömrümü, günümü sənə vermişəm,
Mən sənsiz ağlayıb, sənlə gülmüşəm.
Dünyanın sevgisin səndə görmüşəm,
Gəl sən də sev məni, belə sevgilim.
* * *
Gəl unutma məni bir ömür, gülüm,
Yaralıdır qəlbim, dərdlidir könlüm.
Uzaqdan da olsa gəlib gör məni,
Nə olar sevgilim, unutma məni.
* * *
Mənim gözlərimdə dünya yaranar,
Sevgi dünyasında sevən də olar.
Mən səni sevirəm özümdən də çox,
Sənə olan sevgim daim çoxalar.

Advertisementshttps://c0.pubmine.com/sf/0.0.3/html/safeframe.htmlREPORT THİS AD

MƏN SEVİRƏM, SƏNƏ NƏ?
Baxışın aldı məni özümdən belə,
Dönmərəm mən artıq sözümdən belə.
Sənə çox baxaram bu gündən belə,
Sən sevmirsən, mən sevirəm, sənə nə?
* * *
Dönüş yoxdu bu sevgidə aldandıq,
Bu sevgi yolunda birlikdə yandıq.
Bu bir yuxu idi, indi oyandıq,
Sən sevmirsən, mən sevirəm, sənə nə?
* * *
Mən yanaram, sənin sevgin odunda,
Daha tab gətirmir yanan odun da,
Yanıram elə-hey sevgi yolunda,
Sən sevmirsən, mən sevirəm, sənə nə?
* * *
İzin versən görüşərdik bir daha,
Fikir vermə çəkilən dərdli aha,
Yalvarıram sənə batma günaha
Sən sevmirsən, mən sevirəm, sənə nə?
* * *
Gəl görüşək gözlər gülsün bir daha,
Səni görüm, yalvarıram Allaha
Mən ucuz sevgini alaram baha,
Sən almırsan, mən alıram, sənə nə?
* * *
Mən gedirəm gülüm, qalma nigaran,
Bil yanımda nə atam var, nə anam,
Sənsiz keçən hər anıma yanaram,
Sən yanmırsan mən yanıram sənə nə?
* * *
Qurunun oduna yaş da yanar,
Sevən könül eşqsiz qalsa dayanar.
Ürəyimdə sevgi hissi oyanar,
Sən sevmirsən, mən sevirəm, sənə nə?
* * *
Həyat məni nə yaman aldadıbdı,
Başım daşdan-daşa yaman dəyibdi.
Ürək bir baxışçün yaman yanıbdı,
Sən sevmirsən, mən sevirəm, sənə nə?
* * *
Məni ürəyindən çıxarsan da, bil,
Daima sev gülüm, daima sevil.
Amma ürəyində qalacaq nisgil,
Sən sevmirsən, mən sevirəm, sənə nə?
* * *
Bilirəm ki, məhəbbəti satmısan,
İndi artıq muradına çatmısan.
Məni həsrət dəryasına atmısan,
Sən sevmirsən, mən sevirəm, sənə nə?

BU MƏHƏBBƏTİM
Deyirdin cavanam, xoş yaşayacam,
Sevəcəm, sevərək xoşbəxt olacam,
Mən nə biləydim ki, vaxtsız solacam,
Çox tez qocalacaq bu məhəbbətim.
* * *
Həyatdan heç zaman zövq almamışam,
Hələ çox gəncəm mən qocalmamışam,
Sevmişəm, arzuma mən çatmamışam,
Çox tez qocalacaq bu məhəbbətim.
* * *
Daha sevmərəm mən bu gündən sonra,
Artıq çarə yoxdu, yaşananlara,
Bilirəm, səbəbsiz yerə olsa da,
Çox tez qocalacaq bu məhəbbətim.
* * *
Bir güzgüyə baxdım, bir də özümə,
Bir an heyfisləndim bu gəncliyimə.
Mən böyük sevgini tapmadım hələ,
Çox tez qocalacaq bu məhəbbətim.
* * *
Kimlərsə unutdu öz keçmişini,
Mənim unudası yoxdu keçmişim.
Kimlərsə unutdu öz sevgisini
Çox tez qocalacaq bu məhəbbətim.
* * *
Hərənin öz dərdi özünə yetər,
Mənimsə bu dərdim dərddən də betər,
Sevgi də, gənclik də, ömür də bitər,
Çox tez qocalacaq bu məhəbbətim.
* * *
Yaş ötür… cavanlıq illərim gedir,
İlahi, bu nədir? Bu necə dərddir?
Hələ bu sevgidən pay götürmədim,
Çox tez qocalacaq bu məhəbbətim.

GÖRÜNMÜR
Məni mənlə tənha qoyub gedirsən,
Məni indi atıb yenə gedirsən.
Səni sevdiyimi bilib gedirsən,
İndi sənin izin belə görünmür.
* * *
Səni sevdiyimi dedim mən sənə,
Gedirsən, deyirəm “geri dönsənə”.
Son dəfə üzümə baxıb gülsənə,
İndi daha üzün belə görünmür.
* * *
Sevəndə vəfasız olma dedim mən,
Heyif səni dəli kimi sevdim mən.
Sən sevgimə layiq belə deyilsən,
İndi sənin yerin belə görünmür.
* * *
Məni özümlə tənha buraxmısan,
Məni yandırmısan, yaman yaxmısan.
Tikdiyim sevda qalasın yıxmısan,
İndi uçan parça belə görünmür.
* * *
Məni unutmaq çətindi, bilirsən,
Bilirəm ki, sən də məni sevirsən.
Sən nəfsinə qalib gələ bilirsən?
İndi sənin nəfsin belə görünmür.
* * *
Yadındamı, verirdik biz baş-başa,
Ayağımız dəydi indi bir daşa.
Tanrı bizi yaratmışdı bir, qoşa,
İndi bizdən əsər belə görünmür.
* * *
Nə sən varsan, nə mən varam, nə sevgi,
Bizim sevgi olub indi bir itgi.
Sanki sevmək çox böyük bir vergidi,
Bu vergidə dilək belə görünmür.
* * *
Sən unutdun, canım deyib ayrıldın,
Sanki bir yuxudu, indi oyandın.
Sən aldatdın, mən də sənə inandım,
İndi sevən ürək belə görünmür.

DE NƏDİR?
Səni məndən ayıran, uzaq salan,
Yerlə göy qədər məsafədirmi?
Söylə bu günahı kimdə görüm mən?
İldirmi, aydırmı, qərinədirmi?

QƏLBİNİ KƏDƏRİM, QƏMİM DAĞIDAR
Məndən ayrılmısan, çox da sevinmə,
Qəlbində həsrətin ocağın tikmə.
Bağında sevginin ağacın əkmə,
Qəlbini kədərim, qəmim dağıdar.
* * *
Mənəm-mənəm deyib döşünə döymə,
Nə olar könlümün budağın əymə.
Mən səni söysəm də, sən məni söymə,
Qəlbini kədərim, qəmim dağıdar.
* * *
Ayağın büdrəyər, belin bükülər,
Ayrılaq deyəndə dilin tökülər,
Sevgi ucbatından qürur əyilər,
Qəlbini kədərim, qəmim dağıdar.
* * *
Ağlayıb yanarsan, mənsiz qalarsan,
Məni axtararsan, məni sorarsan.
Ağlına əbədi bir şey yazarsan,
Qəlbini kədərim, qəmim dağıdar.
* * *
Sən məni itirdin öz həyatından,
Nə olar, əbədi çıx xəyalımdan,
Bir ömür, əbədi çıxsam yadından,
Qəlbini kədərim, qəmim dağıdar.

Müəllif: Şəlalə CAMAL

ŞƏLALƏ CAMALIN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Categories: ZAUR USTAC

Samir İmanov yazır

No Comments

Samir İMANOV – yazar.

Uğurlu  karyera

Deyirlər sevgi əngəl tanımır. Lakin təkcə sevgi deyil savad, elm, istedad da əngəl tanımır. Əgər bir insan bacarıqlıdırsa istənilən fiziki vəziyyətdə, nə qədər problemlə qarşılaşır-qarşılaşlsın, qarşısına qoyduğu məqsədə çatacaq. Evdə oturub gələcək üçün plan hazırlamaq, xəyal qurmaq çox asandır. Lakin bu planı həyata keçirtməyə cəhd etmək, arzuları reallaşdırmağa çalışmaq isə tamam başqa bir şeydir. Xəyalını qurduğunuz həyatı yaşamaq istəyirsinizsə hərəkətə keçməlisiniz. Məqsədinizə çatmaq üçün nədənsə başlamalısınız. Uğurlu kayrera qurmaq üçün sabahı gözləməyin. Bu gündən fəaliyyətə başlayın. Unutmayın ki hər bir işi vaxtında görmək, problemləri vaxtında həll etmək, baryeri vaxtında aşmaq lazımdı. Vaxtında aşmasan baryerin bu tərəfində də qalacaqsan. Edə bilmədiyiniz bir şey varsa ruhdan düşmək əvəzinə cəhd edin. Əgər bir işi başqaları kimi edə bilmirsinizsə, öz üsulunuzu tapın. İnsan əzmkar olmalıdır. Gələcəyini yaratmağa çalışmalıdır. Məqsədiniz özünüzə əlçatmaz görünə bilər, lakin əlinizi ağdan qaraya vurmadan bir şeyə nail ola bilməyəcəksiniz. Gələcəyinizi xəyalınızda canlandırın, nə etmək istədiyinizi dəqiqləşdirin, əsaslandırılmış plan hazırlayın və qətiyyətlə işə başlayın. Addım-addım yüksələcəyinizi, irəli gedəcəyinizi görəcəksiniz. Hədəfinizə çatmağa mane olan və öhdəsindən gələ bilməyəcəyinizi düşündüyünüz problemlər, çətinliklər, maneələr bəlkə də sizin düşündüyünüz qədər də çətin deyil. Unutmayın ki, karyera və təlaş bir arada ola bilməz. Sakit olmağınız və problemin həlli yollarına doğru addımlar atmağınız lazımdır. Məşğul olmaq istədiyiniz iş haqqında bacardığınız qədər çox məlumat toplamağa çalışın. Bu məqsədlə mütəxəsislərdən və internetdən faydalanın. Yeni məlumat, qaynaq və təcrübələri hər zaman dəyərləndirin və yararlanın. Hədəf və ya arzunuz ilə bağlı hər şeyi öyrənin, oxuyun, araşdırın, dinləyin və təcrübədən keçirin. Bunu da unutmayın ki hər şey 100 faiz planlaşdırdığınız kimi olmayacaq. Qarşınıza yeni-yeni və gözlənilməz problemlər, çətinliklər çıxacaq. Planınızda dəfələrlə düzəlişlər, yeniliklər edəcəksiniz. Lakin bütün bunların sizi yolunuzdan döndərməsinə, məqsədinizdən uzaqlaşdırmasına imkan verməyin. Qarşınıza qoyduğunuz hədəfə gizli xəzinə kimi baxın. Hədəfinizə çatmaq üçün tərtib etdiyiniz planı gizli xəzinənin xəritəsi kimi görün və düşünün ki bu plan tam olaraq reallaşdıqda siz böyük bir xəzinə tapacaqsınız və saysız-hesabsız qızıl və digər bahalı daş-qaşa sahib olacaqsınız. Biliyinizi və peşə bacarığınızı daimi olaraq inkşaf etdirin, təkmilləşdirin. Performansınızı yüksəltmək üçün daim öz üzərinizdə çalışın. Daim yeni fürsətlər, yeni qazanc yolları axtarın. Tənbəllik etməyin. Fərasətli olun, özünüzə inanın. Ətrafınızdakı dünya haqqında davamlı öyrənməyə davam edin və əsla dayanmayın. Sizi maraqlandıran şeylər haqqında oxuyun, dinləyin və araşdırın. İstədiyinizi əldə etmək üçün işinizi şansın öhdəsinə buraxmağınız heç də məntiqli deyil. Əlilliyim var deyib bu həyatdan küskün olmağa ixtiyarınız yoxdur. Bu həyatda sizə yaşamaq şansı verilib. Necə yaşamaq seçimi isə sizin ixtiyarınızdadır. Əgər əlilliyinizlə barışsanız yaşamaq və yaratmaq sizin üçün daha asan və rahat olacaq. Fiziki məhdudiyyətinizə imkan verməyin ki, sizi xoşbəxt yaşamaqdan məhrum etsin. Hər kəsə və hər şeyə inad arzularınızı reallaşdırın. “Sən bacara bilməzsən”, “sən hara, bu iş hara”, və s. kimi ifadələrin hər birini beyninizdən çıxardın. Kimdənsə nəsə gözləməyin. Nə yardım, nə qayğı, nə sevgi, nə ümid, nə dəstək. Heç kimə ağız açmayın. Özünüzə güvənin, özünüzdən yapışın, öz bazanızı doldurun. Oradan istifadə edin. Ağaca budaq yox, budağa qonan Göyərçin olun. Bilin ki budaq qırılsa belə, sizi “ağac” deyil, güvəndiyiniz qanadlarınız xilas edəcək. Fərqi yoxdur, hansı peşəyə yiyələnmək, hansı işlə məşğul olmaq istəyirsiniz. Önəmli olan qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq üçün onun uğrunda inadla, səbrlə, ağılla, inamla və intizamlı mübarizə aparmaqdır. Unutmayın ki qarşınıza böyük hədəflər qoysanız əngəllər sizə mane olmayacaq. Əgər qarşınıza məqsəd qoymasanız iş həyatınızda uğur qazana bilməzsiniz. Nə istədiyinizi və hara getdiyinizi bilməsəniz heç bir şey əldə edə bilməzsiniz. Zamanı düzgün dəyərləndirin. Vaxtdan düzgün istifadə edə bilsəniz uğur qazanacaqsınız. Siz onsuzda hal-hazırda heç bir iş görməməklə vaxtınızı boş yerə itirirsiniz. Uğur qazanmaq üçün motivasiya çox əhəmiyyətlidir. Bir vərəqdə gələcəyinizi yazın. Gələcəkdə görmək istədiyiniz işi, yaşamaq istədiyiniz yeri və sahib olmaq istədiklərinizi yazın. Özünüzü haralarda görməyiniz çox vacibdir. Xəyalını qurduğunuz həyat və iş üçün bütün mümkün imkanları taparaq, istiifadə etməyə çalışın. Ənənəvi üsullardan istifadə etməklə bərabər, yeniliklər etməyi də unutmayın. Yaradıcı və rəngarəng işlər görmək lazımdır. Buna görə də yeniliklər edə biləcək, özünüzü dəyişdirə və təkmilləşdirə biləcək qədər cəsur olun. Cəsarətli olsanız uğur qazanacaq və həyatınızı yaxşılığa doğru dəyişəcəksiniz. Özünüzə inanın, iradəli, cəsarətli olun və istədiyiniz nəticəni əldə edin. Özünüz üçün mükafatlar müəyyənləşdirin. Hədəfinizə nail olduqda və ya kiçik də olsa bir nailiyyət qazandığınız zaman özünüzü mükafatlandırın. Çox çalışdınız və buna layiq oldunuz. Unutmayın ki İşlərin yolunda getmədiyi, özünüzü pis hiss etdiyiniz günlər də olacaq. Əsas odur ki problemləri dərd etməyin, həll edin. Əgər Bu gün bilik və bacarığınızı artırmağa başlasanız, 6 ay sonra bacara biləcəyiniz və arzuladığınız bir çox şeyə sahib olacaqsınız. Hansısa bir işdə uğur qazanmağın düsturu da çox sadədir əslində 1.Qarşına bir məqsəd qoy  2.Məqsədinlə bağlı geniş məlumat topla 3.Məqsədə çatmaq üçün məntiqli və savadlı plan tərtib et 4.Planın icrasına başla.

Rasim Məmmədov, İlham Məhərrəmov, Amid Həsənquliyev, Aqil Məmmədov, Mətanət Qüdsi, Nərmin Hümbətzadə, Cavad və Qubad Qasımov qardaşları, Asif Qasımov, Aybəniz Nəsirova, Bəhruz Mirzəyev və adını yazmadığım yüzlərlə əlilliyi olan insanlar da sizin qarşılaşdığınız əngəllərlə, problemlərlə, çətinliklərlə qarşılaşırlar. Ancaq sizdən fərqli olaraq bu insanların həyatı sizinki kimi yalnız əngəllərdən və baryerlərdən ibarət deyil. Onlar öz savadları ilə, bacarıq və istedadları ilə, qətiyyət və əzmkarlıqları ilə, yüksək insani keyfiyyətləri ilə böyük hörmət və rəğbət qazanmışlar.

P.S İstəyirəm ki əlilliyi olan şəxslər əngəlləri əngəl kimi görməsinlər. Bir probemlə qarşılaşdıqda “Ok, mənim problemim var” deməsinlər. Həyata fərqli baxsınlar. Daha pozitiv, daha nikbin baxsınlar. Yalnız irəliyə doğru can atmaq istəsinlər. Yerlərində saymasınlar. Ümid edirəm məhs belə də olacaq.

Müəllif: Samir İMANOV

SAMİR İMANOVUN YAZILARI
“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Categories: ZAUR USTAC

Şəlalə Camal – Bilirsənmi?

No Comments

Şəlalə CAMAL – şair, yazar.

BİLƏRSƏNMİ?
Həyat nədir?
– Bir pəncərə
Döysəm aça bilərsənmi?
– Açaram.
Tale nədir?
– Ulu bir sirr
Ondan qaça bilərsənmi?
– Qaçaram.
Həyat nədir?
– Sınıq körpü.
Ondan keçə bilərsənmi?
– Keçərəm.
Sevgi nədir?
Olmasa yaşayarsanmı?
Bu ki, asan bir sualdır,
Niyə axı susursan?
Axı niyə sevdiyini
Belə tez unudursan?

GERİ QAYITMARAM
Mənim məhəbbətim zalım sevgidir,
Mənim bəyəndiyim məni bəyənmir.
Məni də çoxları, minləri sevir,
Geri qaıtmaram daha mən sənə.
* * *
Dəniz dalğasız dözə bilirsə,
Qəlb öz sevgisini yox edə bilsə,
Ürəyim alışıb, yanıb közərsə,
Geri qayıtmaram daha mən sənə.
* * *
Sən mənim deyilsən, razıyam buna,
Təki bu sevgimiz yetməsin sona.
Bu dünya girsə də min dondan dona,
Geri qayıtmaram daha mən sənə.
* * *
Ayrılıq oduyla yandırdı məni,
Məndən ayrılmısan, günah mənimdi.
Mən indi sevmirəm artıq heç kimi,
Geri qayıtmaram daha mən sənə.
* * *
Ver məhəbbətimi, qaytar eşqimi,
Qaytar göz yaşımı, qaytar sevgimi.
Qaytar gəncliyimi, özün dönsən də,
Geri qayıtmaram daha mən sənə.
* * *
Daha nifrətimə bais çıxmısan,
Mənim qəlb evimi yaman yıxmısan.
Nakam məhəbbəti apar özünlə,
Geri qayıtmaram daha mən sənə
* * *
Milyon göz baxırdı bil ki, həmin gün,
Mənim ol deyərək yalvardığın gün
Mənimsən, ayrılma demişdin mənə,
Geri qayıtmaram daha mən sənə.
* * *
Yalvarma sən mənə, demə sevgilim,
Məni sevmədiyini yaxşı bilirəm.
Mənə dön söyləmə, dönən deyiləm,
Geri qayıtmaram daha mən sənə.

MƏNASI YOXDUR
Sən ayrılıb getdin, tənnhayam indi,
Sevincim yox olub, qalan qəmimdi.
Ətrafımda bil ki, çevrəm genişdi,
Sənsiz yaşamağın mənası yoxdu.
* * *
Sevirdim mən səni dəlilər kimi,
Axı indi kimə deyim dərdimi?
Mən sənsiz xəstəyəm, bil bu qədrimi,
Sənsiz yaşamağın mənası yoxdu.
* * *
Xəstəyəm, həkimlər düzələr dedi,
“Gözəlsən hamıdan” – gözəllər dedi.
Şairlər adıma qəzəllər dedi,
Sənsiz yaşamağın mənası yoxdu.
* * *
Mən ölürəm, əcəl çox yavaş gəlir,
Bəlkə əcəldən qabaq sən gələsən?
Gəlib məni bu halımla görəsən,
Sənsiz yaşamağın mənası yoxdu.
* * *
Mən göz dikməmişəm dünya malına,
Bir söz deməmişəm özgə yarına.
Deyərəm mən səni basıb bağrıma,
Sənsiz yaşamağın mənası yoxdu.
* * *
Nizami deyiləm Xəmsədən yazım,
Aşıq da deyiləm, yoxdu avazım.
Oğuz elindən də qalıb bu sazım,
Sənsiz yaşamağın mənası yoxdu.
* * *
Elə hey görürəm canlar alışır,
Hamı bir-biriylə eşqdə yarışır.
Dodaqlar da şirin sözlər danışır,
Sənsiz yaşamağın mənası yoxdu.
* * *
Əllərim əlindən qopdu o anda,
Elə ki, ayrılaq söylədin onda.
Mən ömrümü tək-tənha yaşasam da
Sənsiz yaşamağın mənası yoxdu.

Müəllif: Şəlalə CAMAL

ŞƏLALƏ CAMALIN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Categories: ZAUR USTAC

Şəlalə Camal – Şeirlər

No Comments

Şəlalə CAMAL – şair, yazar.

ÜSTÜNDƏYƏM MƏN
Bu gün qəribə bir yuxu görmüşəm,
Sanki bir nərdivan üstündəyəm mən.
Nə göydə, nə yerdə, nə asimanda,
Əcəl köhləninin üstündəyəm mən.
* * *
Görürəm daşlar da dilə gəlibdir,
Dərdimi dünyadan başqa kim bilir?
Dilim dayanmadan dualar edir,
Əcəl köhləninin üstündəyəm mən.
* * *
Görürəm hamıyla sağollaşıram,
Hamıyla əl verib qucaqlaşıram.
Anamla, atamla halallaşıram,
Əcəl köhləninin üstündəyəm mən.
* * *
Dostlarla əbədi vidalaşıram,
Dünyayla əbədi sağollaşıram.
Zəncirtək köhlənə çox dolaşıram,
Əcəl köhləninin üstündəyəm mən.
* * *
Sevgimi birində qoyub gedirəm,
Yaramı dərində qoyub gedirəm.
Dünyadan biryolluq doyub gedirəm,
Əcəl köhləninin üstündəyəm mən.
* * *
Əlvida hər şeyim, ey varım, yoxum,
Əlvida kamanım, əlvida oxum.
Sən idin dünyada şipşirin yuxum,
Əcəl köhləninin üstündəyəm mən.
* * *
Sanki dodaqların gülüş görməyib,
Ey ləbi dodağı gülüş görməyən.
Bil ki, mən ölsəm də ruhum ölməyib,
Əcəl köhləninin üstündəyəm mən.

DE NİYƏ?
Nə oldu ki, ayrılırıq biz indi?
Ağlamağa tab gətirmir göz indi.
Danış bilim, de mənə bir söz indi,
Aramızdan yel də əsmir de niyə?
* * *
Ayrılırıq, dözə bilmirəm buna,
Sevgimi sən indi yetirdin sona
Qəlbimi vermərəm yad bir oğlana
Aramızdan yel də əsmir de niyə?
* * *
Qəlbim quş qəlbitək indi döyünür,
Sevənlərə baxıb hər kəs öynür,
Ayrılıq deyəndə qəlbim göynüyür,
Aramızdan yel də əsmir de niyə?
* * *
Darıxdığım zaman təsəllim olmur,
Ağlayıram amma gözlərim dolmur,
Əllərim əlinə dəyməyib donur,
Aramızdan yel də əsmir de niyə?

GEDİRƏM
Yoluma bax gizli-gizli köks ötür,
Ürəyində qubar bağla, gedirəm.
Gəlib ürəyimi təkcə sən götür,
Yasıma gələrək ağla, gedirəm.
* * *
Ürəyim çırpınır quş qəlbi kimi,
Artıq günəş belə üşüdür məni.
Xətrimə dəymisən, neynirəm səni?
Yasıma gələrək ağla, gedirəm.
* * *
Məktubları saxla, yadigar olsun,
Sevgilim deyirsən, qoy xitab olsun,
Qəlbin başqasına qoy mehtab olsun,
Yasıma gələrək ağla, gedirəm.
* * *
Başım gicəllənir, görmürəm heç nə,
Yanımdan beləcə ötəri keçmə.
Sevgi şərabından sən hələ içmə,.
Yasıma gələrək ağla, gedirəm.
* * *
Yenə səni xoşbəxt görmək istərəm,
Uşaq kimi coşub-çağla gedirəm,
Məni heç düşünmə, amma bircə gün,
Yasıma gələrək ağla, gedirəm.

Müəllif: Şəlalə CAMAL

ŞƏLALƏ CAMALIN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Categories: ZAUR USTAC

Mahirə Nağıqızı – Şəhidlər

No Comments

20 YANVARA AİD ŞEİRLƏR

ŞƏHİDLƏR
Millətim yol gəlir neçə min ildir,
Yolunu-izini çəkər şəhidlər.
Yerdə aslan kimi durar marıqda,
Göydə şahin kimi səkər şəhidlər.
* * *
Doğulub düşmənə daş atmaq üçün,
Ürəyi qorxudan boşaltmaq üçün.
Ölərlər vətəni yaşatmaq üçün,
Hər qəlbdə bir qala tikər şəhidlər.
* * *
Analar ər doğar,oğul böyüdər,
Hər oğul dünyası- nağıl, böyüdər.
Yurdunu sevərlər analar qədər,
Düşmənin qəddini bükər şəhidlər.
* * *
Səngəri ev bilib ağ ban eyləyər,
Bağ qurar,ömrünü bağban eyləyər.
Canını xalqına qurban eyləyər,
Qanını yurd üçün tökər şəhidlər.
* * *
Özü qocalmaz ki,əsri qocaldar,
Gələcək,gedəcək nəsli qocaldar.
Qəlblərdə vətənə heykəl ucaldar,
Azadlıq ağacı əkər şəhidlər.
* * *
Bayraqtək ucadır adı onların,
Adları titrədir yadı onların
Qanında doğmaqçün qəhrəmanların,
Millətin ruhuna çökər şəhidlər.
* * *
Vətən,qurbanınam- üzdə demədi,
Əməldə göstərdi,sözdə demədi.
Mahirə,ağlamaq,sızlamaq nədi,
Sənin göz yaşından küsər şəhidlər.

Müəllif: Mahirə NAĞIQIZI

MAHİRƏ NAĞIQIZININ YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Categories: ZAUR USTAC

Şəlalə Camal -Hekayələr

No Comments

Şəlalə CAMAL – şair, yazar.

QISA HEKAYƏLƏR

TOY GÜNÜ
Bu gün toyumdu, otağımda oturmuşam. Bir azdan toy adamları gələcək, vağzalı səslənəcək. Mən də həyat yoldaşımın qoluna girib otaqdan çıxacam. Bir də bu evə qayıtmayacağam sonra. İçimdən bir səs “ Etmə, hər şeyi yarıda qoy, soyun gəlinliyini” – deyir… Amma qonşular nə deyər, ailəm nə deyər?… Axı hər kəsin ümid yeriyəm… Axı hər kəs bəzənib – düzənib restorana gələcək. Axı bizim toydan kim isə kiməsə qız bəyənəcək, kimlərsə sağlıq deyəcək axı…
Halbuki məni düşünən yoxdu…
Hə, bir şey yaxşı oldu, daha “Nə vaxt tərpənirsən?”- sözünü eşitməyəcəm. Yerinə “Bir şey, mir şey var?”- deyəcəklər bir müddət.
Amma istəmirəm, könülsüz gedirəm. O bir mahnının da sözlərində var e, deyir: “Könülsüz gedən qızın, ağlamaqdır peşəsi”… Mən ağlamaq istəmirəm artıq. İndiyədək ağladığım bəsdi mənə. Güclü olmaq,. eh… Bəlkədə elə xoşbəxt olmaq istəyirəm.

HƏDİYYƏ
Səliqəli evdə valideynləri və Arif süfrə arxasında əylışib yemək yeyir. Bu zaman Arifə mesaj gəlir, “ Biz kafedəyik, istəyirsən sən də gəl”. Arif anasını qucaqlayıb, öpüb, atasından icazə alıb evdən çıxır. Anası qapıda: “Arif, oğlum, amandı, qurbanın olum tez gəl, bilirsən ki, narahatam, yeməyini də yemədin.”
Arif: Narahat olma, anam, qayıdacam.
Kafe: Uşaqlar yığışıb çay içir, hərə maşından danışır, hə… Arif, sən nə vaxt maşın alırsan?.. (yerdən gülüş səsləri eşidilir) – Onun anası icazə verməz, Arif hələ uşaqdı… (gülüş səsləri)
– Sürücülük vəsiqən də yox idi sənin? (gülüş səsləri davam edir)
– Adə, sürməyi bilir ki, öyrənsin də?
– (yerdən yenə səs) qırxında öyrənər… (gülür) o məsələ
Gülüş səsləri davam edir.
Arifin isə heç nəyi yox idi, söhbətə qarışa bilmirdi və bu onu çox narahat edirdi. Hər dəfə dostlarının xoşbəxtliyi və onların hər şeyi olduğunu görüb, özünün isə heç nəyi olmadığını biləndə çox pis olurdu. Nəhayət stoldan pərt olaraq durur və evə gəlir.
Qapını qəzəblə çırpıb açır və deyir: Bəsdir də, başqaları hər gün yeyib- içməkdə, sən mənə heç nə etmirsən. Mən də rahat yaşamaq istəyirəm. Mənim də buna haqqım var, mən bir də bu evə qayıtmayacam”- qapını çırpıb ağlaya- ağlaya evdən çıxır.
Ana donuq vəziyyətdə, məyus olur.
Televizorda aparıcının təqdimatında xəbərlər eşidilir: “Efiri elə indicə baş vermiş gərgin bir ölüm hadisə ilə açırıq. Hazırda Bakının inşaatçılar prospektində ağır avtonəqliyyat hadisəsi baş vermişdi. Sürücü idarəetməni itirərək avtomobili divara çırpmış, ölənlər var”…
Qara fon: fatihə surəsi eşidilir.
Mərhumun dəfnindən sonra oğlan əlini cibinə qoyub millətdən uzaqlaşır… gəlir evə, anasını öpüb qucaqlayır.
Kadr arxası səs: “Bəzən qıymır deyə valideynlərimizin bizə almadıqları şeylər əslində bizim varlığımızdır. Ən böyük hədiyyə də məhz budur”.


ARZU
Sərxoş bir kişiyə oğlu yaxınlaşır, “ Ata, mənim anam hanı, anam üçün darıxıram, olar, məni anama apararsan? Kişi içki şüşəsini balaca uşağın üstünə vıyıldadıb, ananın? Bu dəqiqə… gəəl, gəl sənə göstərəcəm. Uşaq qorxaraq geri addımlayır və deyir,
– Ata, axı mən qorxuram, qolumu incidirsən, ata.
– Ata deyir: “ Sən deyilsən ananın yanına getmək istəyən? Aparıram da… (uşaq ağlayır…) Sakit dur, yum ağzını…
Uşağı boğmağa çalışır və uşağın gözləri yumulur. ( Uşaq xırıltılı səslə boğulur).
Ambulans səsləri və xəstəxana
Klinika: Uşaq reanimasiya şöbəsində : Gözlərinin önünə atası gəlir və gülümsəyir. Çox sağ ol ata, çox sağ ol – deyərək gözlərini yumur və ürək döyüntüləri dayanır.

Müəllif: Şəlalə CAMAL

ŞƏLALƏ CAMALIN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Categories: ZAUR USTAC

Еy müsəlmanlar, mədəd, ol yar pünhan ayrılır,

No Comments

İMADƏDDİN NƏSİMİ

QƏZƏLLƏR

* * *

Еy müsəlmanlar, mədəd, ol yar pünhan ayrılır,
Ağlamayım nеyləyim, çün gövdədən can ayrılır.

Еy sənəm, hicran əlində nalеyi-zar еylərəm,
Gözlərimdən sanasan dəryayi-ümman ayrılır.

Ol səbəbdəndir ki, mən bimarü rəncur olmuşam,
Хəstə könlüm mərhəmi, şol dərdə dərman ayrılır.

Rəngi-çöhrəm zərd olubdur, qamətim həm çün hilal,
Ol günəş üzlü həbibim, lə’li-хəndan ayrılır.

Taqətim, səbrim tükəndi, yarsız mən nеylərəm?
Əqlimi şеyda qılan ol çеşmi fəttan ayrılır.

Məhşəri-yövmül-hеsab, qopdu qiyamət başıma,
Еy Yusuf surətli, məndən piri-Kən’an ayrılır.

Еy cigərsuz nari-firqətdən Nəsimi çarə nə?
Hər kimə nəhnü qəsəmna çün əzəldən ayrılır.

* * *

Hǝr kim ki, baxa bir dǝm dilbǝr qaşı yasına,
Navǝklǝrinǝ qarşu ya can tuta, ya sinǝ.

Dedim sǝnǝ, ya naseh, yar tǝrkin edǝ bilmǝn.
Bil doğru bu sözümnü sınamavü ya sına.

Bimari-qǝmi-eşqin timar ilǝ önülmǝz,
Yarǝb, nola bir sorsan bu halǝti-yasina.

Daş alubani dilbǝr, könlüm şişǝsin atar.
Qarşu tutaram, şişǝ bilmǝm qala ya sına.

Qaşı yayını qurmuş, qanımı tökǝr billah.
İnanmaz isǝn baxgil qolları boyasına.

Mǝhbubi-dilaramsan bir bax mana sǝn, yarǝb,
Yarǝb, dilǝrǝm sǝndǝn bu sureyi-yasina.

Xǝstǝ Nǝsimi, yarın ǝhvalını heç sormaz,
Sormağına çün gǝlmǝz, barı gǝlǝ yasına.

* * *

Vǝchindǝ peydadır sǝnin ǝnvari-zati-kibriya,
Ol nurǝ qarşı daima şǝrmǝndǝdir şǝmsüzzüha.

Leyli cǝmalından cüda Mǝcnun kimi sǝrgǝştǝyǝm,
Fǝrhadivar istǝr könül Şirin dodağından şǝfa.

Cami-müsǝffadǝn mǝnǝ saqi içirdi bir qǝdǝh,
Sufi nǝ bilsin mǝn necǝ ol camdǝn buldum sǝfa.

Hǝr kim ki, tovhid ǝhlidir, ol didü vadid ǝhlidir,
Ruzi-ǝzǝldǝn ta ǝbǝd istǝr kamali-müntǝha.

Eynǝl-yǝqin hǝq sirrinǝ idrak edǝn insan mǝnǝm,
Ey mǝrifǝtdǝn bixǝbǝr, insafa gǝlgil, biriya.

Canı, cahanı sǝnsizin neylǝr Nǝsimi xǝstǝdil,
Sǝndǝn müdam ehsan umar, çün kim, gǝdadır binǝva.

* * *

Aşiq bǝla yolunda gǝrǝk kim, hǝmul ola,
Mǝşuqǝdǝn ana nǝ gǝlürsǝ, qǝbul ola.

Gerçǝk mühibbǝ cövrü cǝfa çünki yar edǝr,
Neçün cǝfadǝn incinǝ, qǝmdǝn mǝlul ola?

Nazü nǝimü işrǝti-cavid içindǝdir,
Dilbǝrdǝn ol könül ki, muradı hüsul ola.

Hǝr aşiqin ki, yar ilǝ oldu çǝravü çün,
Arif qatında adı anın bülfüzul ola.

Şirin hǝlavǝt ol yemiş imiş ki, sidrǝsi,
Zatında xub xilqǝtü şirinüsul ola.

Yoxdur nǝsibi eşqi-hǝqiqǝtdǝn, ey könül,
Şol kimsǝnin ki, mürşidi naqisüqul ola.

Ey xaliqin ǝmanǝtini zaye eylǝyǝn,
Layiqdir ada ol ki, zülumǝn-cǝhul ola.

Gǝr şǝrh edǝrsǝm ayǝti-hüsnün kitabını,
Hǝr bab içindǝ fǝslinǝ yüz min füsul ola.

Meracǝ çıxdı ruhi-Nǝsimi Buraq ilǝn,
Şol laşǝdǝn nǝ faidǝ kim, la-zǝlul ola?

* * *

Vǝchindǝ peydadır sǝnin ǝnvari-zati-kibriya,
Ol nurǝ qarşı daima şǝrmǝndǝdir şǝmsüzzüha.

Leyli cǝmalından cüda Mǝcnun kimi sǝrgǝştǝyǝm,
Fǝrhadivar istǝr könül Şirin dodağından şǝfa.

Cami-müsǝffadǝn mǝnǝ saqi içirdi bir qǝdǝh,
Sufi nǝ bilsin mǝn necǝ ol camdǝn buldum sǝfa.

Hǝr kim ki, tovhid ǝhlidir, ol didü vadid ǝhlidir,
Ruzi-ǝzǝldǝn ta ǝbǝd istǝr kamali-müntǝha.

Eynǝl-yǝqin hǝq sirrinǝ idrak edǝn insan mǝnǝm,
Ey mǝrifǝtdǝn bixǝbǝr, insafa gǝlgil, biriya.

Canı, cahanı sǝnsizin neylǝr Nǝsimi xǝstǝdil,
Sǝndǝn müdam ehsan umar, çün kim, gǝdadır binǝva.

Müəllif: İmadəddin NƏSİMİ

Hazırladı:Alik DƏNİZSEVƏR

ALİK DƏNİZSEVƏRİN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Categories: ZAUR USTAC